Malene Grandjean

Folketingskandidat
E-mail: malenegrandjean@outlook.dk
Telefon: 20755669

Malene er valgt som folketingskandidat for Venstre i Holbæk Kredsen

Malenes mærkesager:

Jeg brænder for at gøre en forskel, at skabe bedre forhold for børn, unge, voksne og ældre. Jeg arbejder målrettet for at sikre et mere lige Danmark, hvor man tænker på tværs af uddannelse, erhverv, kultur, infrastruktur og bosætning. Kampen for et mere lige Danmark og at få alle med i fælleskaber, hvad enten det handler om uddannelsesmæssige eller arbejdsmæssige fælleskaber skal kæmpes med afsæt i Sjællands Storekreds. Mit hovedfokus kan samles i følgende:

 

⚓️ Alle med i fællesskaber

????Uddannelse tæt på

⚖️ Et mere lige Danmark

 

 Alle skal med i fællesskaber

Fællesskaber og tætte relationer er afgørende for, at vi som mennesker har det godt. Vi har brug for at opleve, at vi er en del af noget – Det er mere afgørende for vores sundhed og trivsel end frisk luft og motion. Vi har som mennesker brug for at opleve, at vores tilstedeværelse og vores handlinger betyder noget for andre. Derfor bør vi som samfund fokusere mere på, at mennesker uden for fælleskaber i første omgang bliver en del af et fællesskab frem for snævert at definere, hvilken type fællesskab, det skal være.


Jeg har mange års erfaringer med, hvordan unge mennesker i ungdomsuddannelsessystemet kan opnå trivsel og selvværd via deres fritidsjob eller deres sport, og hvorledes dette kan overføres til deres ageren i uddannelsessystemet og dermed fremme de positive oplever i denne arena. Ja – fritidsjob kan være den bærende årsag til, at et ungt menneske trods skoletræthed alligevel gennemfører en uddannelse. Måske bør vejen ud af arbejdsløshed – ud af uddannelsesfremmedhed – også kunne gå gennem alternative fællesskaber.


At arbejde for, at alle skal være en del af fællesskaber, er den direkte vej til mere velfærd for flere borgere. Det er den korte vej til øget beskæftigelse og dermed en samfundsmæssig gevinst, der kan generere flere ressourcer til andre former for velfærd. Vi har samtidig en grundlæggende etisk forpligtelse til at skabe det bedste fundament for alle mennesker, og her er social interaktion afgørende.

 

Uddannelse tæt på

Jeg har på forskellige måder været involveret i at få Finansøkonomuddannelsen til Holbæk, Ingeniøruddannelserne til Kalundborg samt praksisforløbet til Maskinmesteruddannelsen til Holbæk/Kalundborg. Det er nemlig, at der er uddannelse tæt på de unge – Uddannelse, der harmonerer med det lokale erhvervsliv og deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Men der skal flere uddannelser til kommunerne i Sjællands Storkreds. Det vil jeg arbejde for.

Uddannelse tæt på er for mig også et spørgsmål om at sikre uddannelse tæt på hverdagen og på virksomhederne. Det skal være lettere for de unge at få øje på, hvad de skal bruge viden til – hvad de skal bruge uddannelse til. Det vil reducere den alt for udbredte skoletræthed som kendetegner mange unges hverdag. Derfor skal uddannelse ”tæt på” og det skal indeholde motiverende, anvendelsesorienteret praksislæring.

Jeg har været med til at skabe Erhvervsudskolingsklasser i Odsherred Kommune, hvor eleverne arbejder i værksteder og er i praktik 40% af deres skoletid. For disse unge mennesker virker deres udskoling meget mere nærværende – og tæt på – end de overhovedet havde turde drømme om var muligt.

Den nuværende nationale detailstyring og de snævre rammer vanskeliggør desværre iværksættelse af de mange gode ideer og permanentliggørelse af succesfulde rammeforsøg. Det skal der laves om på.

 

Et mere lige Danmark

Alle undersøgelser peger på, at samfund med så lav ulighed som mulig klarer sig bedst. Disse samfund har en bedre folkesundhed, øget økonomisk stabilitet og øget tillid. Men lighed har mange aspekter. Lighed handler nemlig også om lige muligheder for at etablerer sig som virksomhed. I dag er der stor forskel på, hvor svært eller let det er for en nystartet virksomhed at etablerer sig. Forskelle, der skaber et meget ulige Danmark, for kommunernes evne til at tiltrække eller understøtte erhvervslivet er afgørende for både kommunens uddannelsesudbud, beskæftigelsen, et varieret arbejdsmarked og bosætningen – og tilsammen er alle disse aspekter afgørende for kommunens velfærdsmuligheder.

Et mere lige Danmark er et opgør med den alt for udbredte centralisering, der aktuelt kendetegner vores samfund. Derfor skal der øget beslutningskompetence retur til kommuner, større frihed til at realisere udvikling tilpasset nærområdernes specifikke udfordringer og ressourcer, og der skal skabes lige adgang til velfærd i hele landet. Et mere lige Danmark handler om sammenspillet mellem erhvervsliv, uddannelse, velfærd, infrastruktur og bosætning - Tværgående bidrager det til et mere lige Danmark.  

 

Kort om Malene Grandjean
Jeg er fra 1975, er gift med Flemming Grandjean og sammen har vi pigerne Fie (1998) og Mille (2001). Jeg har altid boet i Vestsjælland og siden 2000 har en hyggelig muremestervilla på Røsnæsvejen, 4 km vest for Kalundborg, dannet rammer om et familieliv, som jeg i den grad værner om. Jeg elsker at være turist i Danmark, lange vandreture, cross, havearbejde og socialt samvær.

Jeg er vicedirektør på EUC Nordvestsjælland med kontor i Holbæk samt medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune indtil valget i november 2021. Desuden er jeg en del af den socialøkonomiske forening SYMB’s bestyrelse.

Jeg har mere end ti års ledelseserfaring inden for ungdomsuddannelsessektoren, en fortid som bl.a. gymnasielærer i kemi og psykologi (6 år), folkeskolelærer (9 år) og forfatter til 10 undervisningsbøger (Gyldendal). Jeg har en master i offentlig ledelse (SDU), en kandidatgrad i psykologi og pædagogik kombineret med en bachelor i kemi (RUC) samt en folkeskolelæreruddannelse (Holbæk lærerseminarium).