Kommunevalg 2021

25. december 2021

Venstre stiller med et stærk hold til valget den 16. november. 

Kandidaterne kommer fra alle dele af kommunen, og med hver deres erfaringer.

I Venstre er der sideordnet opstilling, hvilket betyder, at det er de personlige stemmer, der tæller og ikke i hvilken rækkefølge, som man står på listen. Nedenfor kan du læse om de forskellige kandidater.

VALGPROGRAM KV 21 


1.

Mit navn er Camilla Hove Lund, og jeg er borgmesterkandidat for Venstre.

Jeg er 45 år gammel og bor i Gislinge med min mand og vores 3 hjemmeboende børn. Vores ældste søn er flyttet hjemmefra

Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder som leder af hjemme- og sygepleje i Ringsted kommune

I min fritid er jeg sammen med mine børn aktiv som frivillig instruktør i Tuse Gymnastik Forening

Politisk har jeg siddet i regionsrådet de sidste 8 år og i kommunalbestyrelsen i 4 år

 Bliver jeg borgmester, vil det vigtigste for mig være at sikre et bredt samarbejde i hele kommunalbestyrelsen. Jeg tror på, at hvis vi virkelig skal gøre Holbæk kommune til et bedre sted at bo og drive virksomhed i, så skal alle partier have mulighed for indflydelse og tage del i ansvaret.

Men jeg ønsker ikke kun det brede politiske samarbejde, jeg ønsker også meget mere end nu, at vi som politikere og kommune samarbejder med vores borgere, foreninger og virksomheder, for alle ønsker jo at bidrage til at udvikle Holbæk kommune til det bedre, for jeg tror på, at Holbæk kommune man mere!!

 Derudover bliver nogle af mine kernemærkesager:

 -          Et markant fokus på ældreområdet

-          Vores erhvervsliv og iværksætteri

-          Det frie valg for vores borgere og herunder langt større fleksibilitet for vores børnefamilier

-          Vi skal sikre, at der er kvalitet i de tilbud vi leverer til borgerne

 

 2.

Rasmus Brandstrup Larsen – VEJEN TIL VELFÆRD OG VÆKST

Politik er mit hjerteblod. Det har det været siden jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom for 17 år siden. Jeg brænder for at gøre en forskel, og for at skabe en endnu bedre kommune for borgerne.

 

I dag er jeg 32 år og genopstiller til kommunalvalget d. 16. november. Jeg er opvokset på mine forældres gård udenfor Holbæk. Jeg er samfundsfaglig student fra Stenhus Gymnasium og uddannet cand. scient. adm. (politik og administration) fra Roskilde Universitet.

Jeg arbejder som fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor jeg hjælper kommuner, virksomheder og NGOer med integrationsindsatsen.

JEG VIL BORGERNÆR VELFÆRD

Vi skal prioritere vore børn, ældre og sårbare borgere. Vi skal ALTID se den enkeltes behov, tænke i muligheder - ikke begrænsninger. Valgfrihed og decentralisering skal være grundstenene i hele kommune. Jeg sætter mennesket før systemet.  

JEG VIL GRØN OMSTILLING

Vi har vedtaget en 70% målsætning for reduktion af co2 i kommunen. Det er ambitiøst, men det kræver også investeringer. Kommunen skal gå forrest.

 JEG VIL VÆKST

Velfærd kræver, at der er råd til gode og dygtige medarbejdere som har tid til omsorg. Derfor skal indtægterne øges, ikke via skatter, men via vækst.

JEG VIL FREMTIDEN

Vi skal en gang for alle reducere unødvendigt bureaukrati og administration, og dermed skabe mere tid til kernevelfærd. Vi skal have mere valgfrihed, tillid og decentralisering. Hvis vi skal lykkes, skal vi turde prioritere og øge selvbestemmelse hos borgere, medarbejdere og ledere. Det er de lokale borgere, der ved, hvad der tjener deres lokalområde, institution, arbejdsplads eller forening bedst.

Det er min drøm for fremtiden!

 

Du kan læse mere om mig, mit arbejde og visioner for fremtiden på www.rasmusbrandstrup.dk  

Har du spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke, kontakt mig på 72 36 86 30, eller rasbl@holb.dk

 

 

 
3.

Jeg hedder Karina Helmer,

Jeg er 50 år og gift med Søren. Vi bor på en gård mellem Brorfelde og Ugerløse, hvor Søren driver et landbrug med grise og markbrug.

Vi har 4 piger: Laura, Ida, Nanna og Liva.

De 3 af vores piger er startet i folkeskolen i Ugerløse, der ikke er vores skoledistrikt, men den skole som har været tættest på os dvs. klassekammerater, der bor tættere på. Ugerløse skole har været en god skole for vores børn.

For os har det givet mere mening i forbindelse med det naturlige skoleskift at flytte pigerne til Holbæk på privatskole frem for at flytte dem videre til Tølløse eller Jernløse. Vi har hele tiden valgt skole efter, hvad der var praktisk for os og vores hverdag.

Ida, har en diagnose, der hedder CFC syndrom og har af den årsag gået på specialskole.

Mit daglige arbejde er hos Elis, vaskeriet der tidligere hed Berendsen, hvor jeg sidder som teamleder i intern kundeservice. Et arbejde hvor det for mig handler om, at vores kunder får den gode oplevelse, når de henvender sig til os med en opgave/udfordring. Det betyder et arbejde, hvor der er opmærksomhed på reklamationer og hvad der kan gøres bedre.

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden april sidste år. Jeg mener ikke, at jeg er blevet helt færdig med den opgave endnu, og derfor genopstiller jeg til kommunalvalget til november.

Jeg vil arbejde for:

Jeg vil arbejde for, at vi  bliver en grønnere kommune, men det skal ikke være på bekostning af de virksomheder og landbrug, som vi har. Vi skal være klar til at samarbejde med erhvervene, så vi i fællesskab kan nå de mål, der er sat for og af os som kommune.

Verdens klimaudfordringer forsvinder ikke bare, fordi vi i Holbæk ikke tillader visse erhverv – tværtimod – klimaudfordringen kender ikke grænser. Hvis en anden kommune/et andet land siger ja til et erhverv vi ikke vil, så skaber det arbejdspladser andre steder end i Holbæk, det skaber indtjening andre steder end i Holbæk Kommune.

Stærke lokalområder er med til at give en stærk kommune. Jeg mener, at vi fortsat skal arbejde på at udvikle vores lokalområder, det skal være attraktivt at bo i hele Holbæk Kommune, om man som borger er til den store by eller det lille lokalområde.

Læs mere om mig på min facebookside: Karina Helmer – medlem af Venstre i Holbæk. https://www.facebook.com/helmerkarina

 


4. Ikke valgt

Jeg hedder Steffen Kisselhegn, er 41 år, gift med Camilla, og vi har sammen to børn på 11 og 13 år. Vi bor i Jyderup, hvor vores børn går på den lokale folkeskole.  Jeg arbejder til dagligt som selvstændig erhvervsdrivende med eget køkkenfirma.


Lokaludvikling

Jeg vil forsat arbejde for, at der sker udvikling i hele Holbæk Kommune. Holbæk kommune er et godt sted at bo og leve i og ikke mindst vores lokalområder, som hver især har mange gode ting at byde på. De skal derfor også tilgodeses i udviklingen af Holbæk Kommune.

Børn og unge

Jeg vil også arbejde for tryghed, fleksibilitet og kvalitet for vores børn i skoler og daginstitutioner. Vi skylder vores børn, at de får den bedste start på livet. Det mener jeg er vigtigt.

Økonomi

Jeg vil arbejde for, at der en sund balance mellem vores indtægter og udgifter. Vi skal have mest muligt for vores fælles penge. Vi skal derfor konstant have fokus på at sikre, at resultatet af det vi bruger pengene, står mål med midlerne vi har.

 

 


5.

Jeg hedder Christian Ahlefeldt-Laurvig

Jeg er gift med Christine, der er lægesekretær

Jeg har 2 voksne børn

Jeg har landbrug ved Vipperød og Tuse, og i min virksomhed driver jeg planteavlsbrug, hvoraf de 400 ha. er økologiske, og de 200 ha. drives konventionelt. Jeg har desuden udlejning af boliger, kontorer og lager, og lige nu er jeg i gang med at udvikle et solcelleprojekt.

Jeg har læst økonomi på Københavns Universitet og har gået i grundskole, gymnasium og handelsskole i Holbæk

Mine lokalområder er både landet og byen, så derfor er mit motto: ”Fortsat for land og by”

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune siden 2001.

De sidste 4 år her jeg også:

- Siddet med i havnegruppen – vi har lavet en ny havneplan

- Siddet som formand for arbejdsgruppen for udvikling af Holbæk bys centrum – vi har lavet en ny bymidteplan

-  Været medlem af Udvalget for Klima og miljø

-  Været medlem af FORS bestyrelse

 

Mine mærkesager er særligt:

1.    Vækst er vejen til mere velfærd – Vi er nødt til at gøre en særlig indsats for at få mere vækst i Holbæk kommune.

2.    Holbæk kommune er som en togstamme med Holbæk by som lokomotivet, og de 17 lokalområder er de 17 vogne i togstammen. Holbæk by skal have lov til at trække, og de 17 vogne/lokalområder skal have lov til have forskellige ”farver”, udseende og funktioner – de skal bidrage til helheden, men de have lov til at være sig selv!

3.    Afbureaukratisering og effektivitet: Holbæk kommune kan sagtens drives bedre og billigere – hurtigere og mere gennemsigtig sagsbehandling skal være en selvfølge.

4.    Vi skal have de nødvendige plejehjemspladser til de ældre.

5.    Færre og mindre køer i myldretiden ind og ud af Holbæk by.

6.    Alle de indførte skattestigninger fra 2018 skal rulles tilbage.

 

Jeg kan kontaktes på 72366030 eller på cal@holb.dk

 

 

 

6. Ikke valgt

Mit navn er Freja Hove Andersen

Jeg er 20 år gammel og bor i Gislinge sammen med min familie.

Jeg blev student i sommer fra Stenhus gymnasium, og arbejder lige nu som lærervikar.

I min fritid er jeg aktiv gymnast og instruktør i Tuse Gymnastik Forening.

 

Jeg har valgt at stille op til kommunalbestyrelsen, da jeg mener, at de unge mangler deres stemme i lokal politik.

Mine mærkesager er:

1.    Grøn omstilling med fokus på genanvendelighed.

2.    Lokalt foreningsliv og hvor vigtigt det er for et lokal område.

3.    Tryghed for de unge.

 

 

7. Ikke valgt

Carsten Andersen

 

Jeg går efter så bredt et samarbejde som muligt uanset partifarve, jeg

vil naturligvis altid forsøge at trække afgørelser i en borgerlig retning.

I politik handler meget om at bruge den sunde fornuft!

 Jeg er 65 år. Efter 40 år gik jeg på pension fra politiet, bor i

Holbæk, gift med Pernille. Medlem af kommunalbestyrelsen

siden 1998 med en selvvalgt pause på 6 år. 

Udover politik bruger jeg en del tid på Oplevelsescenter Nyvang, hvor jeg er formand, og så sejler jeg, hvis tiden tillader det, holder foredrag og spiller lidt viser m.v. 

 

Jeg stiller op igen, da der stadig er mange opgaver, som jeg

gerne vil arbejde med. Jeg sidder i øjeblikket i Udvalget for

Ældre og Sundhed og Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Tryghed giver os borgere ro på i hverdagen. Det har jeg altid

arbejdet med i kommunalbestyrelsen og naturligvis også

tidligere i mit arbejde i politiet. Det arbejde er bestemt ikke

blevet mindre vigtigt. Jeg håber, at der også i næste valgperiode

nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der netop kigger på

tryghed.

 

Tryghed er også, at man ved, at der er hjælp at hente, hvis

man kommer til skade, bliver syg eller andet, som man ikke har

kunnet forudse.

 

Jeg har altid være garant for, at jeg tager borgerhenvendelser

alvorligt og handler på dem. Det vil jeg fortsætte med også

efter valget. 

 

Mine mærkesager:

 

Ældreområdet

Der skal fokus på ældreområdet. Det betyder bl.a. bygning af

nyt plejehjem og seniorboliger rundt omkring i kommunen.

 

Tryghed

Det skal være trygt at bo i Holbæk Kommune. Den præventive

indsats har stor betydning for borgerne, og den indsats skal

fortsætte både for børn og voksne. 

 

Kultur

Kulturlivet i hele kommunen skal løftes – både hvad angår

musik, teater, sport og oplevelser. Det betyder meget for kommunens

borgere, turister og potentielle tilflyttere.

 

Frivillige

Holbæk kommune skal understøtte frivillige initiativer rundt i

hele kommunen. Mange gør en stor indsats for andre, og det

skal kommunen naturligvis fortsat hjælpe til med.

 

Holbæk havn og bymidte

Holbæk Havn skal færdiggøres og bymidten skal forskønnes til

glæde for borgere og erhvervsliv. Det er vigtigt at bevare byen

som en aktiv by at handle i.

 

Vil du høre mere så kontakt mig på følgende

Email: caran@holb.dk

Mobil: 72 36 83 54

 
8.

Mit navn er Søren Stavnskær, og jeg er kandidat for Venstre til kommunalvalget.

 

Jeg er 46 år gammel og bor i den dejlige landsby Kundby. Mine to fantastiske børn er henholdsvis 13 og 17 år.

 

Min uddannelse er autoriseret el installatør og jeg driver til dagligt min virksomhed Stavnskær Elektrik A/S med 71 ansatte.

I min fritid er familien højeste prioritet, herefter kommer politikken, ja nogen er til golf andre til tennis, men jeg er til politik. Udover politikken har jeg også en stor passion for fodbold, det er dog fra lægterne den del udleves.

Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2014 og har i den periode siddet i Klima og Miljøudvalget, Vækstudvalget, Uddannelse og Beskæftigelsesudvalget og i Økonomiudvalget, dog ikke alle udvalg på samme tid.

Mine holdninger er mere frihed og flere muligheder til alle. Jeg kæmper for lokalområdernes berettigelse, men også for en hel kommune, som samlet skal være stærk.

·       Stærk til at tiltrække nye virksomheder og understøtte dem vi har.

·       Stærk til at værne om de borgere der har behov for hjælp.

·       Stærk til at give vores borgere og virksomheder muligheder for at bygge og bo hvor de selv ønsker det inden for lovens rammer.

·       Stærk til at tiltrække nye borgere og ikke mindst fastholde os der bor her.

I de sidste to perioder har jeg har haft et vågent øje på kommunens økonomi og jeg vil gerne forsætte det arbejde i en ny kommunalbestyrelse. For selvom der er penge i kassen skal man huske at behandle borgernes penge med respekt og fornuft.  

 

Skulle du have spørgsmål eller andet, så er du velkommen til at kontakte mig på mobil 72369030 eller mail sosta@holb.dk

Vi ses derude i virkeligheden

 

 

9. Ikke valgt

Mikael Vester 

Bosat i Holbæk siden 1988 - gift og har fire børn og fem ( snart seks) børnebørn

Uddannet jurist med 28 årig karriere som advokat i Holbæk, nu juridisk direktør i F.L. Ejendomme A/S siden 2017.

 Mærkesager:

 Holbæk skal have et attraktivt kulturliv som afgørende bidrager til positiv byudvikling.

 Holbæk Bymidte skal være et uundgåeligt handels-tilvalg.

 Et velserviceret erhvervsliv er et erhvervsliv i dynamisk udvikling.

 Mikael Vester

mv@flejendomme.dk

25154988

 


10. Ikke valgt

 Karin Dahl

Jeg er 66 år. Jeg bor i Arnakke, Vipperød. Blev alene sidste år, har to børn på 28 og 22 år og et barnebarn.

Er lige startet min pensionisttilværelse efter 50 år på arbejdsmarkedet. Har været projektleder i IT branchen og er vant til at holde mange bolde i luften og at få ting til at lykkes.

Jeg giver mig 100% i de opgaver, jeg påtager mig.

Jeg er helt klar til at påtage mig nye opgaver i kommunalbestyrelsen og gøre en forskel!

Jeg vil arbejde for at

-          flere unge kommer i uddannelse.

-          de svage ældre og syge borgere bliver behandlet med den værdighed, vi selv ønsker at modtage.

-          Holbæk igen bliver en erhvervsvenlig kommune. I 2016 var vi nr. 25 og i 2018 var vi faldet til nr. 81. Den udvikling skal vendes.

-          Infrastrukturen forbedres både for biler og cykler.

11. Ikke valgt

Jeg hedder Charlotte Bay Simonsen, og bor i Holbæk by.

Jeg er 52 år og uddannet markedsøkonom. Til dagligt arbejder jeg som Procurement Manager i Danmarks største pensionsselskab i Kbh., hvor optimering af indkøb og processer er mit speciale. Min base er og bliver Holbæk – et område og kommune med et potentiale DER KAN MERE !

 Jeg stiller op til kommunalvalget for Venstre i Holbæk kommune, da jeg gerne vil arbejde med udvikling i hele vores lokalområde.

 Mine fokusområder er bl.a.:

 -      En sund kommunaløkonomi som sikrer borgerne mest for pengene

-      Tiltrækning og fastholdelse af borgere og virksomheder

-      En bred vifte af mangfoldige kulturelle tilbud

 

Sæt dit kryds den 16. november 2021 ved Charlotte Bay Simonsen, liste V
12. Ikke valgt

Søren Harboe Rasmussen  

Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen i Holbæk for at gøre en forskel, og fordi min grundtanke er liberal. 

Jeg brænder for at understøtte iværksættere og ildsjæle i lokalområderne. 

Jeg vil gerne være med til at udvikle Holbæk Kommune med ordentlighed og åben dialog med borgerne, foreningerne og erhvervslivet.  

Dit lokalområde 

Bosætning, foreningsliv og erhvervsudvikling giver stærkere lokalsamfund. 

Der er mange borgere, der gerne vil bosætte sig i lokalområder med stærke foreningsliv, indkøbsmuligheder og gode skoleforhold. Men der mangler boliger og byggegrunde. Derfor skal der udlægges arealer til boliger, så der kan indfries drømme om nye seniorboliger, ungdomsboliger eller enfamilieshuse. 

Adgangen til støtte af lokale initiativer skal gøres nem og ubesværet, så lokale ildsjæles ideer, store som små, ikke drukner i bureaukrati.  Jeg brænder for at være bindeled mellem kommunen og lokalområderne og hjælper gerne med at få “hul igennem” til de rette instanser. 

Infrastruktur 

Under Corona krisen har mange ændret deres måde at transportere sig på. Danskerne har fået flere cykler, fx elcykler som de bruger til: fritid, arbejde og indkøb. Derfor bør cykelstierne renoveres og udvides. Cyklisterne skal ikke vove liv og lemmer på vej til skole eller arbejde. Investeringer i gode cykelstier vil komme både klimaet, sundheden og livsglæden til gode. 

Rute 23 bliver til motorvej om 2-5 år. Planerne for forholdene ved Knabstrup, Mørkøv og Jyderup skal Holbæk Kommune kæmpe for at ændre. Knabstrup skal have ramper, Mørkøv skal have længere ramper og Jyderup skal ikke deles midt over. 

Grøn kommune 

Jeg vil arbejde for at Holbæk Kommune bliver en grønnere kommune. Klimaforandringerne påvirker os alle. Og vi skal alle være med til at vende udviklingen. Det kan være at prioritere lokale økologiske madvarer i institutioner og plejehjem. Eller effektivisering af affaldssortering, hvor der genanvendes flere materialer så spildet minimeres. Omstillingen til grønnere og mere klimavenlige løsninger skal så vidt muligt være i samarbejde med kommunens lokale virksomheder: Landbrug, industri, transport og selvstændige erhvervsdrivende. 

Erhvervsliv  

Erhvervsdrivende og iværksættere skal have smidigere sagsbehandling og gode etableringsvilkår. Det kan for eksempel være fleksibilitet og hurtig ekspedition ved ændring af eksisterende tomme landbrugsbygninger til erhvervslokaler. 

Udvidelsen af Rute 23 til motorvej skaber gode muligheder for at udvikle industriområderne i Mørkøv og Jyderup. Denne chance skal gribes. Jeg vil arbejde målrettet for udvidelse af industriområderne og for at tiltrække nye og fastholde eksisterende virksomheder.  

Ved at skabe gode vilkår for erhvervslivet skabes der arbejdspladser i kommunen. Det kan tiltrække nye borgere til kommunen og give flere skatteindtægter, der kan finansiere øget velfærd. 

Økonomi 

Der skal der fokus på optimering af administrationen og driften i Holbæk Kommune. Optimeres driften yderligere end dette, kan personskatten nedsættes.  

Du er velkommen til at kontakte mig: 

Søren Harboe Rasmussen

28191205

 


13. Ikke valgt

Michael Olander Rasmussen

Jeg er 44 år og bosiddende i Holbæk. I dagtimerne vil du finde mig på mit arbejde som gældsrådgiver i Danske Bank.

 

Når jeg ikke er på arbejde, så er jeg aktiv i motionscentret og i svømmehallen. Jeg nyder meget at komme en tur på fjorden i min båd og opleve vores skønne område fra vandet. Når tiden er til det så er jeg ivrig bruger af diverse kulturtilbud. 

 

Jeg er ny kandidat til kommunalbestyrelsen. Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg blandt andet kæmpe for:

  • En bedre høring og inddragelse af borgerne. 
  • Vi skal i Holbæk Kommune kunne tiltrække flere erhvervsdrivende til, så vi har råd til den lokale velfærd. 
  • Ældreomsorg - vi skal sætte ind inden borgeren bliver alvorligt syg.

Det er naturligt for mig at engagere mig i lokalsamfundet. Jeg har i mange år været i bestyrelser i blandt andet idrætsforeninger og kulturelle foreninger. 

 

 

14. Ikke valgt

Jeg hedder Bent Løvschal. Jeg er 67 år og var indtil for to år siden ansat som underdirektør i Nordea. Jeg bor i Holbæk.

Jeg har gennem 40 år i Nordea opnået en betydelig erfaring med ledelse, både i Danmark og internationalt.

Jeg stammer fra Aarhus og er uddannet som cand.oecon. fra Aarhus Universitet.

Jeg er gift med Lise, som har tre børn og ni børnebørn – næsten alle bosiddende i Holbæk Kommune.

De seneste 7 år har jeg været formand for menighedsrådet i Tveje Merløse Kirke, og jeg er også medlem af provstiudvalget for Holbæk Provsti.

Jeg vil arbejde for følgende:

·       Vi skal have rettet op på kommunens erhvervsservice, så det bliver mere attraktivt at skabe arbejdspladser i Holbæk Kommune.

·       Vi skal investere mere i bedre og sikrere trafikafvikling. Der er alt for mange flaskehalse og farlige situationer i vores trafik.

·       Daginstitutionerne skal have fleksible åbningstider, så de passer til familiernes behov. Der skal også være mulighed for natpasning for fx personalet på vores sygehus.

 

Du er velkommen til at kontakte mig:

Tlf. 22992160

Mail: bent@krogh-loevschal.dk

 

15. Ikke valgt

Morten Løvschall
med HJERTET til venstre

Jeg brænder for socialpolitikken, skolepolitikken og lokalpolitikken. For Holbæk kan mere. Vi skal være en kommune der møder alle borgere med værdighed og ordentlighed. Og har øje for alle dele af kommunen. Holbæk er din og min kommune. Her skal vi kunne føle os trygge og blive behandlet med værdighed. Det betyder, at der skal være fællesskaber for alle - med og uden handicap. Kommunens ansatte skal kunne bruge deres faglighed på en ordentlig måde. Og medmenneskeligheden skal sættes i centrum.

Det står jeg for:  
  * VÆRDIGHED
  * ORDENTLIGHED
  * FÆLLESSKAB
  * TRYGHED

Økonomi kommer vi ikke udenom, Men vi må aldrig glemme, at et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste. Alle har ret til at være med og have lige mulighed for at leve så "normalt som muligt". Og retssikkerheden skal igen i højsædet. Det vil jeg gøre mit bedste for, at vi lever op til i Holbæk.

Hvem er Morten
Jeg er 60 år, gift, har boet i Vipperød, nu i Holbæk. Har to døtre, svigersøn og to dejlige børnebørn.
Min yngste datter er udviklingshæmmet, og derfor kender jeg til de bekymringer og udfordringer, man som familie har, i forhold til social- og handicapområdet, sagsbehandlere og mange andre problemer.
Jeg arbejder med IT - 20 år hos Mærsk og 15 år i den finansielle sektor.

HVAD VIL JEG BIDRAGE MED
Jeg vil bidrage med social ansvarlighed og ordentlighed.
Jeg har i mange år beskæftiget mig med social- og handicappolitik. Sidder i Handicaprådet, bestyrelsen for børnespecialcenteret (Ladegårdsskolen/Hjortholmskolen), formand for CSU (Seminariet/Brunhøjskolen), diverse nationale og regionale udvalg, DH, LEV og meget andet.
Jeg har også i mange år beskæftiget mig med skolepolitik og inklusion. Tidligere formand for Vipperød Skole, nationale og regionale udvalg, Skole og Forældre og meget andet.
Og var med til at etablere Vipperådet - Lokalforum.

...og hvordan
Jeg vil bringe mit engagement, empati og menneskesyn ind i kommunens maskinrum og udfordre det traditionelle tankesæt. Kan vi ikke få mere kvalitet med de samme ressourcer? Vi skal tænke ud af boksen, hvor det enkelte menneske er i centrum. Kommunen er til for os, ikke omvendt - giv de ansatte muligheden for at påtage sig dette tillidsfulde ansvar.

Kontakt
Morten Løvschall
Mobil: 51 28 39 17
Email: MORTEN@LOVSCHALL.NAME


16. Ikke valgt

Mit navn er Ove Madsen.  Jeg er 61 år og er gift med Birgit. Vi har 2 voksne piger og 2 svigersønner og jeg er morfar til 2 små piger.

Jeg er født og opvokset på en gård i Ugerløse, og vi har de sidste godt 30 år boet i Holbæk.

Jeg er bankuddannet og har bl.a. arbejdet som bankbestyrer i et par af Danske Banks daværende filialer her i Holbæk kommune, og i dag arbejder jeg i Danske Bank i Holbæk som privatkunderådgiver.  Jeg er endvidere valgt som tillidsrepræsentant for mine kolleger.

Jeg har i mange år været medlem af Skt. Nikolai sogns menighedsråd – heraf været formand i 8 år fra 2013 til 2020, hvor jeg valgte at trække mig tilbage fra menighedsrådsarbejdet.  Det var nogle rigtigt spændende år, hvor vi blandt andet fik bygget Skt. Nikolai sognehus, der blev indviet i februar 2019. 

Jeg har endvidere været medlem af bestyrelsen på Andreasskolen i Holbæk.

Jeg nyder min fritid med familien, haven og en tur på racercyklen rundt i vores dejlige kommune.

Jeg ønsker at bruge mine erfaringer fra de mange år i det private erhvervsliv og årene i menighedsrådet til at gøre Holbæk kommune til et bedre sted at bo i.

 Erhvervsudviklingen i Holbæk kommune skal tilbage i toppen af landets kommuner. Sidst Venstre havde borgmesterkæden i Holbæk kommune lå vi i toppen i Dansk industris erhvervsmåling.

Vi har i den nuværende valgperiode ligget i den nederste tredjedel. Det fremgår bl.a. at placeringen på kommunal sagsbehandling ligger helt i bund. 

Dette kan vi simpelthen ikke være bekendt over for vores bestående og forhåbentligt kommende erhvervsliv. Dette vil jeg arbejde for at forbedre.

Holbæk kommune skal have et rigt kulturliv. Vi vil understøtte det, der allerede er, og understøtte nye ideer som ildsjæle rundt om i kommunen bringer frem. Vi skal huske på at meget af vores nuværende kulturliv, står der mange lokale ildsjæle bag.

Der bliver stadig flere ældre. Dette skal der holdes fokus på.

Ældre skal blive længst muligt i eget hjem efter min mening,  og der skal være genkendelighed hos ældre medborgere, således at de i løbet af en uge ikke har haft besøg af mange forskellige plejepersonaler.  

Behovet for plejehjem er også stigende.  Jeg vil arbejde for at etablering af nyt plejehjem skal ske i samarbejde med private aktører, a la det vi kender fra Tysingehave i Tølløse og Fjordstjernen i Holbæk.

Vi skal sikre gode og attraktive børneinstitutioner i hele kommunen samt et godt skolevæsen i samspil med de private skoler. Frikommuneforsøget i folkeskolen skal evalueres løbende i 3 års perioden.

Sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet er helt uacceptabel. Jeg vil arbejde for at sagsbehandlingstiden reduceres væsentligt til gavn for vore borgere.

Jeg vil arbejde for at fremme samarbejdet i kommunalbestyrelsen, således at vi sammen kan gøre hele Holbæk kommune til et godt sted at bo. 

 

17. Ikke valgt

Daniel Krell, 44 år og bor i Undløse,

Jeg er gift og har 3 børn.

Jeg har valgt at stille op, naturligvis for at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, da jeg mener, at Holbæk kan mere. Der trænger til at blive lavet om på den måde, som man arbejder på i kommunen, så vi sætter individet før systemet

Mærkesager:

·       Mere synlighed i de mindre byer - mere indflydelse

·       Lokal gennemslagskraft

·       Rød tråd i behandlersystemet, specielt mellem det private og det offentlige.

Du er velkommen til at kontakte mig:

Mail:danielhostrup@gmail.com

Mobil: 31175175

 

 

 

 


18. Ikke valgt

Jan Arild Nielsen

67 år, min samlever og jeg bor i Holbæk. Jeg har en voksen søn.

 
Jeg vil arbejde for:

 

·       Bedre erhvervs klima

 

·       Grøn omstilling slut med snak der skal handling til fra alle borgere

 

·       Ældreplejen et godt sted at arbejde glade medarbejder giver tilfredse bruger af ældreplejen 

Du er meget velkommen til at kontakt mig:

Tlf. 21690715

Mail: Mjhh015@gmail.com

 

19. Ikke valgt

Niels Ulrik Bagge, 70 år, bor i Jyderup med min kone. 

Mine mærkesager er at sikre den enkeltes frie valg, når det gælder børnepasning, skole, uddannelse og ældrepleje.

Den grønne omstilling er vigtig, og en af brikkerne er muligheden for alle til at anskaffe sig en el-bil.

Det kræver en kommunal plan for lynladere og mulighed for, at lejere i beboerforeninger også får mulighed for at lade ved bopælen. Holbæk Kommune har vedtaget, at alle kommunale biler skal være rene elbiler, hvilket er fornuftigt, men det kræver også en udbygning af ladestruktur. Derfor bør hensynet til borgere i lejligheder og boligforeninger indtænkes. 

For Jyderups vedkommen vil jeg arbejde for, at gennemgående trafik på rute 225 fra Slagelse til Nykøbing føres uden om Jyderup via Cementvejen og Skovvejen/motorvejen. 20. Ikke valgt

Jeg hedder Claus Kolling, er 55 år og bor i Ågerup udenfor Vipperød. Jeg bor på en lille gård sammen med min kone Annette, og vi har sammen 4 børn på 29, 26, 17 og 14 år. De to yngste bor stadig hjemme.

Jeg er flyttet fra Rødovre og hertil og har ændret mit syn på livet på den positive måde ved at være flyttet væk for Storkøbenhavn. Jeg har oplevet mere sammenhold, hjælpsomhed og nærvær. Jeg vil derfor gerne være med til at gøre en forskel og styrke disse værdier.

Jeg har mit eget konsulentfirma, hvor jeg hjælper leverandører med at sælge deres varer på det danske marked, og jeg hjælper virksomheder og iværksættere med at realisere deres drømme.

I min fritid løber jeg ture og passer vores gård med heste, høns og en hund. Jeg hjælper også til i min kones garnbutik i Holbæk.

 Min primære mærkesager er:

 Bedre og mere fokus på:

-       Psykiatri primært for børn og unge, for de er vores fremtid

-       Ældre, som skal have en værdig og hjertelig hjælp

-       Mindre detailbutikker skal have bedre vilkår

-       Iværksætteri

Men sandelig også fokus på:

-       Mere bevægelse i skolen til børn og unge

-       Trafikken i lokalsamfundet, hvor mange kører alt for stærkt

-       Foreningslivet

Så en stemme på mig, er en stemme på mere fokus og bedre betingelser for de nævnte punkter.

 

Med venlig hilsen

Claus Kolling

21. Ikke valgt

Mit navn er Jørn Christensen og jeg er 62 år, uddannet socialpædagog. Jeg har arbejdet i psykiatrien, siden jeg blev uddannet.

Det er blevet til arbejde i hospitalspsykiatrien i Københavns Amt, Region Hovedstaden, Vestsjællands Amt og Region Sjælland. Hovedparten i den akutte/sup-akutte psykiatri.

Endvidere har jeg arbejdet i Holbæk Kommune og primært i kommunens akuttilbud og herunder som opsøgende SKP efter servicelovens §99.

Politisk erfaring

Kommunalbestyrelsen Svinninge Kommune: 2002 – 2006

Regionsrådet Region Sjælland: 2006 – 2014

Byrådet Holbæk Kommune: 2010 - 2014

 

Socialpsykiatri

Samarbejdet mellem kommune og regionen skal styrkes. Der i dag kommuner der har sengepladser, og det skal undersøges om der med fordel kan placeres sengepladser i kommunen.

Indsatsen på det opsøgende arbejde og som støtteperson skal optimeres

Efteruddannelse skal optimeres

 

Arbejde

Indsatsen for menneske med fysiske eller psykiske diagnoser skal optimeres, så de bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet og det danske samfund.

IPS og Klapjob er indsatser der kan bruges

 

Lokalområderne

I samarbejde med lokalområderne skal det undersøges, om de ønsker pedeller ansat, og hvilke arbejdsopgaver der evt. kan udføres.

Det skal endvidere koordineres med de lokale håndværkere, så de ikke bliver frataget deres indtægtsgrundlag.