BUDGET 2020

4. august 2019

Ældrepolitik

Venstre præsentere hermed vores forslag til en ældrepolitik i budget 2020

Forebyggende tiltag på ældreområdet bla i form af et forebyggelses team: Vi ser ind i en stor stigning i den ældre befolkning, og vi ved, at udover at mange lever længere, så lever mange også med flere forskellige kroniske sygdomme. Begge dele kræver hjælp at det offentlige, og vi kan derfor se ind i en stor stigning i udgifterne til de ældre. I Venstre mener vi, at de der virkelig har behov for hjælp også skal have hjælpen, men vi er nødt til at lave indsatser, så der måske ikke kommer så mange kronikere og vi er også nødt til at sikre, at de ældre kan klare sig så lang tid som muligt uden hjælp, hvilket også er med til at højne livskvaliteten for den ældre.

ERHVERVSPOLITIK 

Venstre præsentere hermed vores forslag til en erhvervspolitik i budget 2020


En erhvervspolitik med fokus på bosætning, lave sagsbehandlingstider og hjælp til at opstarte sin virksomhed. I Venstre ved vi, at skal der være råd til den velfærd vi alle ønsker: Gode børneindsatser, en folkeskole med plads til læring og trivsel samt et rimeligt service niveau for vores ældre, så skal der penge i kommunekassen. De penge kommer kun, hvis vi kan tiltrække gode skatteborgere til kommunen samt, at det er attraktivt for virksomheder at slå sig ned og vækste i Holbæk Kommune.