Kredsbestyrelse

1. april 2021

steffen kisselhegn

Kredsformand

E-mail: stkis@holb.dk

Telefon: 25 15 38 39

Lars Frausing Basse  

Næstformand 

E-mail: Lars.basse@panesco.dk

Telefon: 20 78 85 23

Kaj Ove Jørgensen  

Kasserer

E-mail: koj@koj-regnskab.dk 

ØVRIGE BESTYRELSE:

Nils Ulrik Bagge 

Karina Helmer 

Flemming Christensen  

Mogens Jensen 

Ivan Hansen 

Suppleanter:

Øvrige:

Formand for Venstre i Holbæk: Morten Løvschall