Den meget efterspurgte udvikling i lokalområderne… Nu er valgkampen overstået.

Under valgkampen i november til kommunalvalget var der næsten ikke den politiker, der ikke havde på sit valgprogram, at vi skulle have mere udvikling i vores lokalområder uden for Holbæk by.

På kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge, havde jeg og Venstre en sag på dagsordenen, hvor vi ønskede, at der skulle udstykkes byggegrunde i Jyderup, Regstrup og Knabstrup, da kommunen allerede ejer jord de pågældende steder, og der ligger færdige lokalplaner. Stemningen for dette var positiv, men også afventende og sagen blev sendt i udvalg.

Desværre kan vi ikke vente længere. For vi må nok konstatere, at der er nogle byer og dermed skoler der har lidt under, at man ikke har haft nogen tilflytning de sidste 8-10 år. F.eks. skal min den yngste starte i 0. klasse her efter sommerferien på Nr. Jernløse skole. En skole der har 2-3 spor på alle klassetrin, men vi har lige fået at vide, at der kun bliver en 0. klasse til sommer, og når man kigger på kommunens egne tal, ser det ikke bedre ud de næste par år.

Jeg har de sidste par uger talt med ejendomsmæglere i både Jyderup og Holbæk, og de bedyrer, at der er stor efterspørgsel på byggegrunde, og at de ligger med købere i skuffen til disse områder. Bare se på hvad der sker i Tuse og Svinninge, hvor der er udstykninger i gang. Hvor Tuse er ved at være udsolgt på andet år. Og der er solgt 5-7 grunde i Svinninge på et år. Fuld fart på salget. Så hellere komme i gang i dag end i morgen.

Vi skal høste frugterne af, at Holbæk Kommune er blevet et populært sted at bo. Vi har ikke tid til at vente.

Jeg håber derfor, at alle der har lovet udvikling i lokalområderne i deres valgkamp, husker at presse deres formænd, der sidder i udvalget til at huske på deres valgløfter og få gang i udviklingen i lokalområderne nu.

Peter Nilsson

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre og medlem af udvalget for udvikling af lokalområder.


Dagsordener og referater

3. marts 2018

Generalforsamlingen mandag den 26. febr. kl. 1900 til 2215 i MørkøvhallenDagsorden (referat i kursiv):

1. Valg af stemmetællere

Annica Granstrøm, Thea Holm Larsen og Carsten Andersen valgt.

2. Valg af dirigent

Bjarne Kongsted valgt som dirigent.

3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

Indledning

Tænk at…

LÆS MERE

Nyhedsbrev fra Venstre i Holbæk Kommune febr. 2018

10. februar 2018

Venstre er kommet i arbejdstøjet.

Venstres bestyrelse er i gang med at planlægge forløbet af generalforsamlingen, der finder sted mandag den 26. februar kl. 1900 til ca. 2200 i Mørkøvhallen, Skamstrupvej, 4440 Mørkøv. I år bliver der mulighed for spisning – for egen regning – kl. 18-19. Mere om det når vi udsender invitation og dagsorden.

Der er mulighed…

LÆS MERE

Venstre i Holbæk ønsker alle et godt nytår.

4. januar 2018

Venstre i Holbæk inviterer til den traditionelle nytårskur den 21. januar kl. 1400 - 1600 på Hotel Sidesporet, Kalundborgvej, Holbæk.

Normalt plejer arrangementet at ligge lige efter nytår, men da vi gerne vil have Søren Kjærsgaard med til arrangementet, så har vi været nødt til at flytte det til den 21. januar.

Udover politiske taler og diskussioner, så vil årets initiativpris også blive uddelt. Som sædvanlig gives den til en person eller en forening, der har gjort en særlig…

LÆS MERE